Samenwerken!

Samenwerken kent vele kleuren in structuren en culturen, maar één ding staat vast: samenwerken betreft minimaal twee personen die een gezamenlijke opdracht hebben. Meestal ontwikkelt zich een dynamisch web van netwerken, allianties of andere samenwerkingsverbanden tussen mensen en organisaties. 
Ik vind het fascinerend om te zien en te analyseren hoe organisaties groeien, bewegen en veranderen en hoe mensen hierin samenwerken en meebewegen.

De kennis en ervaring die ik heb opgdaan in het ondersteunen en coachen van organisaties en medewerkers is beschreven in het onderstaande document: 

De wens om te groeien valt of staat met de ruimte die medewerkers krijgen. Om eens te zien of uw medewerkers voldoende ruimte ervaren is de volgende meting ontwikkeld.