Nieuws

Binnen het netwerk van de projectenbrigade zijn Herre van Kaam, Arjan Biemans en ikzelf actief om met name het midden management te begeleiden gedurende veranderingstrajecten binnen zorg- en welzijnsorganisaties.
Hiervoor is recent Plan5.org opgericht. Kijk eens of dit aanbod u verder kan helpen in de zoektocht naar een goede passende aanpak voor jouw vraagstuk in 2017!

Ik heb net een nieuwe prachtige opdracht aanvaard om als projectleider experiment persoonsvolgende zorg vorm en inhoud te geven. Doel van het experiment is het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past. Om dat doel te halen worden in het experiment een aantal lijnen uitgezet: - versterken van de positie van de cliënt in dat keuzeproces - vergroten van de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid voor de cliënt door het presenteren en bieden van een gedifferentieerd zorgaanbod in de regio - alsmede zorgverlening, die qua aard, omvang en locatie zoveel mogelijk aansluit en blijft aansluiten bij de concrete vraag van de cliënt - het beter in beeld krijgen van de keuzemogelijkheden en -processen vooraf, tijdens en na de zorgverlening in de Wlz De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder én krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. Persoonsvolgendheid geldt in dit experiment dus niet alleen bij de keuze voor een aanbieder, maar is ook leidend bij keuzes daarna.