Diensten

Ik kan als adviseur, coach of interim-manager vorm geven aan veranderingen, transities en individuele- en teamcoaching. Dit alles op bestuurlijk strategisch alsook op tactisch uitvoerend niveau. De diensten die ik lever hebben allemaal te maken met de ontwikkeling van organisaties, netwerken en andere samenwerkingsverbanden in relatie met de mensen die er werken. Met als resultaat dat clienten maar ook wijkbewoners zelfstandig en onafhankelijk blijven.
Onder het motto:  Eigen keuze, Eigen regie.
Ik richt mijzelf hierbij op welzijn- en zorgorganisaties maar evengoed op gemeenten die de huidige transities vorm geven. 
Daarnaast ben ik als expert op het thema zelfsturing betrokken op het IVZO.net. Op IVZO.net vind je praktische handvatten om binnen je zorgorganisatie met zelfsturende teams aan de slag te gaan. 

http://ivzo.net/do?action=home  

Daarnaast bied ik ook diensten aan die in samenwerking met anderen tot stand komen. De projectenbrigade is daar een goed voorbeeld van. Binnen dit netwerk wordt gewerkt aan het uitwerken van nieuwe vormen van besturen en organiseren. Het netwerk heeft relaties met landelijke programma's als In voor Zorg! en Waardigheid en Trots 

     Binnen het netwerk van de projectenbrigade zijn Herre van Kaam, Arjan Biemans en ikzelf actief om met name het midden management te begeleiden gedurende veranderingstrajecten binnen zorg- en welzijnsorganisaties. 
Hiervoor is recent Plan5.org opgericht. Kijk eens of dit aanbod u verder kan helpen!