Diensten

Ik kan als adviseur, coach of interim-manager vorm geven aan veranderingen, transities en individuele- en teamcoaching. Dit alles op bestuurlijk strategisch alsook op tactisch uitvoerend niveau. De diensten die ik lever hebben allemaal te maken met de ontwikkeling van organisaties, netwerken en andere samenwerkingsverbanden in relatie met de mensen die er werken. Met als resultaat dat clienten van die organisaties zelfstandig en onafhankelijk blijven.
Onder het motto:  Eigen keuze, Eigen regie.
Ik richt mij hierbij op welzijn- en zorgorganisaties maar evengoed op gemeenten en onderwijs.   

Daarnaast bied ik ook diensten aan die in samenwerking met anderen tot stand komen. De projectenbrigade is daar een goed voorbeeld van. Binnen dit netwerk wordt gewerkt aan het uitwerken van nieuwe vormen van besturen en organiseren. Het netwerk heeft relaties met landelijke programma's als Waardigheid en Trots of PLatform31